co nas wyróżnia ?

Nazwa firmy – Artists, czyli Artyści, ludzie których dusza jest głębsza niż większości innych. To nazwa, która odzwierciedla fakt, jak ważna jest dla nas kreatywność.

Jednak oprócz kreatywności klienci cenią nas za warsztat i solidną, rzetelną realizację zadań w zgodzie z przyjętą strategią i planem działania oraz konkurencyjność, czyli oferowanie wysokiej jakości przy akceptowalnej cenie za usługi i produkty.

Ponadto istotny jest dla nas zwykły ludzki aspekt pracy, którą traktujemy nie tylko jak sposób na życie, ale także jako pasję. Dlatego chcemy, aby współpraca z naszymi klientami i podwykonawcami miała charakter bezproblemowy i przebiegała w atmosferze wzajemnego zaufania i lojalności, dostarczając satysfakcji wszystkim zaangażowanym stronom.

Aby sprostać tym założeniom jesteśmy i pozostaniemy małą agencją. Nasze doświadczenie pokazuje, że małe zespoły są znacznie bardziej kreatywne i elastyczne. Taki system pracy ogranicza znacznie biurokrację i pozwala osiągnąć nadspodziewanie wysoką efektywność, czego skutkiem jest duży przepływ pracy przy ograniczonych kosztach.

Komunikację pomiędzy klientami a naszą agencją zapewnia zaprojektowany i wdrożony przez nas ekstranetowy system ArtistsOnline. Jego działanie upraszcza i porządkuje przepływ informacji dotyczących poszczególnych zadań oraz ułatwia zarządzanie projektami oraz wgląd w historię zrealizowanych już prac.

Niebagatelną, dla dużej części klientów, zaletą Artists jest również lokalizacja naszej siedziby w pobliżu centrum i skrzyżowania głównych arterii komunikacyjnych Poznania z dogodnym parkingiem, na którym zawsze znajdzie się dla Państwa wolne miejsce.